24. maja 2018

Odcisk

maszt

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Ronny George
Droga szczupaka 16
01097 Drezno, Niemcy
Kontakt:

Telefon: +4915787593227.
E-mail: mail@karpfenliege-und-angelzelt.de
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

Ronny George
Droga szczupaka 16
01097 Drezno, Niemcy

Odniesienia do wykorzystanych ilustracji i grafik: http://www.flaticon.com, http://www.pixabay.com i http://pexels.com

Jeśli niektóre zdjęcia są nieodpowiednie lub chcesz je usunąć, skontaktuj się z podanym powyżej adresem e-mail.
załatwianie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się na górze nadruku.

Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach rozstrzygających spory przed organem arbitrażu konsumenckiego.
Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawcy do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.
Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich właściciel lub użytkownik. W momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, sprawdzono, czy nie doszło do naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie były rozpoznawalne w momencie tworzenia odnośników.

Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, jest jednak nieuzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie linki natychmiast.
prawo autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treść stron trzecich jest oznaczona jako taka. Jeśli jednak dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Site Notice

Information provided according to Sec. 5 German Telemedia Act (TMG):

Ronny Georg
Hechtstraße 16
01097 Dresden

Contact:

Telefon: +4915787593227
E-Mail: mail@karpfenliege-und-angelzelt.de

Responsible for contents acc. to Sec. 55, para. 2 German Federal Broadcasting Agreement (RstV):

Ronny Georg
Hechtstraße 16
01097 Dresden

Dispute resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Please find our email in the impressum/legal notice.

We do not take part in online dispute resolutions at consumer arbitration boards.

Liability for Contents

As service providers, we are liable for own contents of these websites according to Sec. 7, paragraph 1 German Telemedia Act (TMG). However, according to Sec. 8 to 10 German Telemedia Act (TMG), service providers are not obligated to permanently monitor submitted or stored information or to search for evidences that indicate illegal activities.

Legal obligations to removing information or to blocking the use of information remain unchallenged. In this case, liability is only possible at the time of knowledge about a specific violation of law. Illegal contents will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Liability for Links

Our offer includes links to external third party websites. We have no influence on the contents of those websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents.

The linked websites had been checked for possible violations of law at the time of the establishment of the link. Illegal contents were not detected at the time of the linking. A permanent monitoring of the contents of linked websites cannot be imposed without reasonable indications that there has been a violation of law. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Copyright

Contents and compilations published on these websites by the providers are subject to German copyright laws. Reproduction, editing, distribution as well as the use of any kind outside the scope of the copyright law require a written permission of the author or originator. Downloads and copies of these websites are permitted for private use only.
The commercial use of our contents without permission of the originator is prohibited.

Copyright laws of third parties are respected as long as the contents on these websites do not originate from the provider. Contributions of third parties on this site are indicated as such. However, if you notice any violations of copyright law, please inform us. Such contents will be removed immediately.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site requires cookies in order to work properly. Find out more

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen