24. maja 2018

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.
Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.
Analizy i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić Twoje zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie możesz odszukać pochodzenia tego zachowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe
prywatność danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Ronny George
Droga szczupaka 16
01097 Drezno, Niemcy

Telefon: +4915787593227.
E-mail: mail@karpfenliege-und-angelzelt.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.
Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest urzędnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.
Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.
Informowanie, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.
Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.

3. zbieranie danych na naszej stronie internetowej
ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na Twoim terminalu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.
Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Tak:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
zastosowany system operacyjny
odsyłacz URL
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.
formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
Funkcja komentarza na tej stronie internetowej

Dla funkcji komentarza na tej stronie, oprócz komentarza, zapisywana jest informacja o czasie utworzenia komentarza, adresie e-mail oraz, jeśli nie zostanie wysłany anonimowo, wybrana nazwa użytkownika.

Zapisywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarza przechowuje adresy IP użytkowników piszących komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywowaniem, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi czy propaganda.
Ta strona używa wtyczki, aby uczynić Twój adres IP anonimowym!

Prenumerata uwag

Jako użytkownik strony możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Funkcję tę można w każdej chwili anulować za pomocą linku znajdującego się w wiadomościach informacyjnych. Dane wprowadzone podczas subskrybowania komentarzy zostaną w tym przypadku usunięte; w przypadku przesłania ich do nas w innych celach lub w innych miejscach (np. w celu zamówienia newslettera), pozostaną one jednak w naszej gestii.

Czas trwania uwag

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentarzy lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np. komentarzy obraźliwych).

podstawa prawna

Uwagi są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych.
4) media społecznościowe
Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści na naszych stronach nie można obecnie udostępniać w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google+.

Obecnie nie jest wykluczona automatyczna transmisja danych użytkowników do operatorów tych platform, dlatego obecnie nie oferujemy tej funkcji. Zapraszamy jednak do odwiedzenia nas na odpowiednich platformach.

5) narzędzia analityczne i reklamowe
Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Ta strona używa narzędzia WordPress MonsterInsights do statystycznej oceny dostępu odwiedzających za pośrednictwem Google Analytics.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Spowoduje to, że Państwa adres IP zostanie skrojony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych, dezaktywując poniższe pole wyboru. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Google Analytics Opt-Out (Opt-Out)

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

przetwarzanie danych dotyczących umowy

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji “cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google związanej z zainteresowaniem oraz od danych odwiedzających pochodzących od innych dostawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie w preferencjach dotyczących reklam na koncie Google lub w opcji Google Analytics polegającej na gromadzeniu informacji zgodnie z opisem w sekcji “Wyłączanie gromadzenia danych”.

Statystyki WordPress

Ta strona używa statystyk programu WordPress do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Statystyki WordPress wykorzystują pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które pozwalają na analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Po przetworzeniu i przed przechowywaniem adres IP stanie się anonimowy.

“Cookies “Statystyki WordPress” pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia.

Cookies “Stats WordPress” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu zoptymalizowania zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu swoich danych w przyszłości, klikając na link: https://www.quantcast.com/opt-out/., ustawiając w przeglądarce cookie rezygnacji.

Jeśli usuniesz ciasteczka z komputera, musisz ponownie ustawić ciasteczka opt-out.

Polityka prywatności w odniesieniu do korzystania z etrackera

Nasza strona korzysta z usługi analitycznej etracker. Dostawcą jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Niemcy.
Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki. Dane zbierane za pomocą technologii etracker nie będą wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych odwiedzających w przyszłości, można uzyskać cookie opt-out z etracker klikając na następujący link; dzięki temu żadne dane odwiedzających z przeglądarki nie będą gromadzone i zapisywane przez etracker w przyszłości: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Ustawia on cookie opt-out zwane “cnt cookie” z etracker. Nie usuwaj tego pliku tak długo, jak chcesz podtrzymać swój sprzeciw. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych na stronie etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integrującej reklamy Google Inc. “(“Google”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google AdSense wykorzystuje również tzw. sygnalizatory web beacon (niewidoczną grafikę). Te sygnalizatory web beacon mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne dotyczące korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz dostarczania formatów reklam są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google jej partnerom handlowym. Google nie będzie jednak łączyła adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez użytkownika.

Pliki cookie AdSense są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.
6. biuletyn informacyjny
dane z biuletynu informacyjnego

Obecnie nie oferujemy już biuletynu informacyjnego.
7) wtyczki i narzędzia
YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek z witryny YouTube Google. Niniejsza strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które strony odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na YouTube, pozwalasz YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8) programy marketingu internetowego i programy partnerskie
Program partnerski Amazonki

Operatorzy stron internetowych uczestniczą w programie partnerskim UE Amazonka. Reklamy i linki do strony Amazon.de są zintegrowane na naszych stronach, z których możemy zarabiać pieniądze poprzez zwrot kosztów reklamy. Amazon używa plików cookie, aby śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu Amazon może rozpoznać, że kliknęli Państwo link partnerski na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie firmy Amazon są przechowywane zgodnie z art. 6 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia może być określona wyłącznie na podstawie plików cookie.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez firmę Amazon można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site requires cookies in order to work properly. Find out more

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen